Välkommen till Dally Plast AB

VEM VILL FORTSÄTTA.

Efter 51 år i plastbranschen börjar åldern ta ut sin rätt.

Företaget är väl kännt bland rörtillverkare, grossister och entrprenörer, därför vill vi sälja Dally Plast AB så att en ny ägare kan fortsätta driva verksamheten.

Hör gårna av er till Leif Johansson på telefon 070 790 71 98.

Vi utför stumsvetsning av rör i PE, PP, PVDF och ECTFE upp till dy 800 mm med egna svetsmaskiner.

Svetsning utföres av licensierade svetsare enl. EWF 581-01/EN 13067 och med kalibrerade svetsmaskiner.

Vi innehar licens för svetsning av gasrör i PE enl. EGN och utfärdat av Energigas Sverige.

Vi tillverkar rördelar för trycklösa system samt tillverkar böjar för trycksystem upp till dy 500. Böjarna tillverkas efter kundens önskemål och vid brådskande fall görs arbetet på dagen.

Vi tillverkar och monterar ventilationskanaler för aggressiv miljö, utför provtryckningar av rörsystem, reparerar stumsvetsmaskiner samt kalibrerar och servar samtliga på marknaden förekommande märken, utför sjö- och landledningsentreprenader.